p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

The Effects of Isokinetic Strength Training on Strength at Different Angular Velocities: a Pilot Study

İzokinetik Kuvvet Antrenmanının Farklı Açısal Hızlardaki Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Tuğba Kocahan, Ender Kaya, Bihter Akınoğlu, Yasemin Karaaslan, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu

The Effect of Regular Exercise on Reproductive Hormones in Male Athletes

Erkek Sporcularda Düzenli Egzersizin Endojen Üreme Hormonları Üzerine Etkisi

Yıldırım Kayacan, Muhammed Öniz

Examination of Knee Isokinetic Strength and Single-Leg Balance of Operated and Non-Operated Side of Patients with Unilateral Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation (MACI) Surgery : Pilot Study

Tek Taraflı Matriks ile İndüklenmiş Otolog Kondrosit İmplantasyonu Yapılan Hastaların Opere ve Non-Opere Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kuvveti ile Tek Ayak Denge Değerlerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Çağlar Soylu, Bihter Akınoğlu, Necmiye Ün Yıldırım, Murat Bozkurt, Tuğba Kocahan

Efficiency of Combined Treatment of Extracorporeal Shock Wave Therapy and Kinesiotape Application on Patients with Plantar Fasciitis

Plantar Fasiitli Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisine Kombine Kinezyoteyp Uygulamasının Etkinliği

Sabriye Ercan, Hilmi Mustafa Demir, Yurdagül Baygül Atalay, Cem Çetin

Olgu Sunumu