p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Spor Hekimliği Dergisi, spor hekimliği ve spor bilimleri konularıyla ilgili temel ve klinik alanlarda yapılan çalışmaları yayınlar. Bu amaçla, özgün çalışma, derleme, olgu sunumu, teknik notlar, kongre ve diğer bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri değerlendirmek üzere kabul eder. Bilimsel araştırmaları, eğitim çalışmalarını ve ilgili alanlardaki bilgi paylaşımı süreçlerini yaygınlaştırma çabalarına destek olmayı, uygulamalı tıbbın hemen her alanında fiziksel aktivitenin önleyici ve tedavi edici olarak kullanılmasını sağlamayı amaçlar.