p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

GÖSTERİ SANATLARİIHEKİMLİĞİ: BİR YAPILANMA PROJESİ ÖNERİSİ

Mesut NALÇAKAN

Sayı: 2003, Cilt 38, Sayı 4
0 271

Spor Hekimlerinin Konküzyon Farkındalığı

Oğuz Yüksel, Fatma Akgül, Gamze Üngür, Merve Demir Benli, Birsu Topçugil, Murat Duman

DOI: 10.5152/tjsm.2019.112

Sayı: 2019, Cilt 54, Sayı 1
1856 588

Obezite Tedavisinde Auriküler Akupunktur Uygulamasının Etkinliği

Mehmet Mesut Çelebi, Soner Akkurt, Mualla Biçer Gençbay, Mustafa Öner Küçük

DOI: 10.5152/tjsm.2019.115

Sayı: 2019, Cilt 54, Sayı 1
619 457

Bir Sporcu Sağlığı Merkezinin Hasta Profili

Sabriye Ercan

DOI: 10.5152/tjsm.2019.124

Sayı: 2019, Cilt 54, Sayı 2
263 218

KRONİK AEROBİK EGZERSİZİN ORTA YAŞLI ERKEKLERDE HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ

Gürbüz BÜYÜKYAZI*, Necip KUTLU**, Gülten KARADENİZ***, Mine ÇABUK**, Cengiz CEYLAN**, Bekir Sami UYANIK**, Serdar SEVEN**, Ertan ÖZDEMİR**

Sayı: 2002, Cilt 37, Sayı 4
0 121

DERLEME: SUBMAKSİMAL FİZİKSEL ANTRENMANA UYUM

Nickolay BOYADJIEV

Sayı: 2002, Cilt 37, Sayı 3
0 113

DERLEME: SPORLA İLİŞKİLİ BAŞAĞRISI

Aylin YAMAN*, Hakan YAMAN**

Sayı: 2002, Cilt 37, Sayı 2
0 125

KRONİK ANTRENMANİN YAŞLILARDA SERUM DEMİR, MAGNEZYUM, HEMATOLOJİK VE LİPİD PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Gürbüz BÜYÜKYAZI*, Gülten KARADENİZ**, Necip KUTLU***, Mine ÇABUK***, Cengiz CEYLAN***, Ertan ÖZDEMİR***, Serdar SEVEN***

Sayı: 2002, Cilt 37, Sayı 2
0 127

REKOMBİNANT İNSAN ERİTROPOİETİN DOPİNGİNİ SAPTAMADA KULLANILAN HEMATOLOJİK KRİTERLERİN PROFESYONEL FUTBOLCULARDA GEÇERLİLİĞİ

Cengizhan ÖZGÜRBÜZ, S. Oğuz KARAMIZRAK

Sayı: 2002, Cilt 37, Sayı 1
0 115

AEROBİK VE ANAEROBİK EŞİK HIZLARINDA YAPILAN İKİ DEĞİŞİK EGZERSİZİN KAN LİPİD VE LİPOPROTEİNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Faruk TURGAY*, S. Oğuz KARAMIZRAK**, Çetin İŞLEGEN**, Hüseyin SESSİZ***, Şaban ACARBAY*

Sayı: 2002, Cilt 37, Sayı 1
0 128

FİZİKSEL OLARAK AKTİF VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POSTÜRAL DEVİASYONLAR VE SPOR SAKATLIKLARI

Füsun TORAMAN*, Hakan YAMAN**

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 4
0 133

GENÇ BAYAN SPORCULARIN BESLENME VE BAZI KAN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Akın TURGUT*, Selma METİNTAŞ**, Gökhan MARALCAN***, Bülent HAZER****, Orhan AZBOY*****, Sinan SEBER*

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 3
0 137

PSİKİYATRİK HASTALARIN BEDENSEL ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

Dr. Hakan YAMAN*, Ayda KARACA**

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 2
0 116

PROFESYONEL FUTBOLCUDA M. OBLİQUUS EXTERNUS ABDOMİNİS RÜPTÜRÜ (OLGU SUNUMU)

Burak Kunduracıoğlu, Bülent Ülkar, Cem Çetin

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 2
0 115

PROFESYONEL OLMAYAN GENÇ SPORCULARDA ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE DEĞİSİKLİKLERİ

Gökalp Gürel**, Aslıhan Büyüköztürk Karul***, Mustafa Altınışık***, Mustafa Gürel****

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 124

BİRİNCİ LİG FUTBOL OYUNCULARINDA DİZ FLEKSÖR VE EKSTANSÖRLERİNİN KUVVET ORANLARININ 10-30m SPRİNT PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİ

Niyazi Eniseler, Muzaffer Çolakoğlu, Hikmet Vurgun

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 130

İSTANBUL'DA SPOR MERKEZLERİNE GİDEN KADINLARIN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Pehlivan, İ. Odabaş, N. Suna

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 118

YÜKLENME SONRASI KAS ENZİM DEĞİŞİKLİKLERİ: BİR OLGU SUNUMU

Hakan Yaman*, Hilmi Karatosun*, Nezih Hekim**

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 129

PROFESYONEL SPORCULARIN OMUZ KAS KUVVETLERİNİN FONKSIYONEL HAREKET PATERNİ İÇİNDE İZOKİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ*

Volga Bayrakcı Tunay, Fatma Uygur, Nevin Ergun

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 136

L-KARNİTİN KULLANIMININ 4.0 mM LAKTAT EŞİĞİNDE ANTİOKSİDATİF ETKİSİ VAR MI?

Muzaffer Çolakoğlu*, Serra Menekay**, Faruk Turgay***, Oğuz Karamızrak****

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 122