p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

İSTANBUL'DA SPOR MERKEZLERİNE GİDEN KADINLARIN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Pehlivan, İ. Odabaş, N. Suna

Sayı: 2001, Cilt 36, Sayı 1
0 600

YÜKLENME SONRASI KAS ENZİM DEĞİŞİKLİKLERİ: BİR OLGU SUNUMU

Hakan Yaman*, Hilmi Karatosun*, Nezih Hekim**

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 2219

PROFESYONEL SPORCULARIN OMUZ KAS KUVVETLERİNİN FONKSIYONEL HAREKET PATERNİ İÇİNDE İZOKİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ*

Volga Bayrakcı Tunay, Fatma Uygur, Nevin Ergun

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 861

L-KARNİTİN KULLANIMININ 4.0 mM LAKTAT EŞİĞİNDE ANTİOKSİDATİF ETKİSİ VAR MI?

Muzaffer Çolakoğlu*, Serra Menekay**, Faruk Turgay***, Oğuz Karamızrak****

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 4
0 620

SPRİNT EGZERSİZİNİN FARE İSKELET KASINDA LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ

Berkant Muammer Kayatekin, Osman Açıkgöz, Sevil Gönenç, Nazan Uysal, Ataç Sönmez

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 2
0 887

FARKLI AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMLARININ 15-16 YAŞ GRUBU ERKEK BASKETBOLCULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Gürbüz Büyükyazı*, Yaşar Sevim**

Sayı: 2000, Cilt 35, Sayı 1
0 840

İLERİ DERECEDE ANTRENE ADOLESAN SPORCULARDA SERUM İMMÜNOGLOBÜLİN PROFİLLERİ

Zdravko P. TARALOV*, Nickolay P. BOYADJIEV**, Katherina N. GEORGIEVA**

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 4
0 1435

EGZERSİZE BAĞLI ASTMADA MAKSİMAL EFOR TESTİ YANITLARI

T. Aydın*, Y. Yıldız*, C. Özgürbüz*, H. Yağmur*, Ü. Genç*, T.A. Kalyon*

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 3
0 519

SEDANTER ERKEKLERDE SUPRAMAKS İMAL VE BASAMAKLİ EGZERSİZLERDE ERİTROSİT ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTESİ*

Ali Murat Zergeroğlu*, Gülriz Ersöz**, Sema Yavuzer**

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 2
0 547

GENÇ ATLETLERDE WINGATE TESTI SONRASI ZIRVE LAKTAT CEVABININ GÜVENILİRLİĞİ.

Cem Ş. Bediz*, Yithzak Weinstein**, Bareket Falk**, Raffi Dotan**, A. Kasım Baltacı**

Sayı: 1999, Cilt 34, Sayı 1
0 843

YAŞLILIK VE EGZERSİZ

Necati Akgün*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 4
0 1851

İZOMETRİK EGZERSİZİN VASTUS MEDİALİS VE RECTUS FEMORİS KASLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EMG YARDIMIYLA İNCELENMESİ*

Ali Murat ZERGEROĞLU*, Emin ERGEN*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 3
0 751

EGZERSİZE BAZI HORMONAL CEVAPLAR

Hakkı GÖKBEL*, Çiğdem DÖLEK**

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 2
0 834

KIR KOŞUCULARINDA YÜKLENMENİN İDRARDA PROTEİN ATILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

H. YAMAN*, Ü. ŞENTÜRK**, M.K. ÖZER***

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 2
0 962

SPOR YAPAN ERGENLERDE BEDEN İMGESİ DOYUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

S. Halime ASLAN*, R. Oğuz ASLAN**, Z. Nazan ALPARSLAN***, Mehmet ÜNAL****

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 1
0 841

ADOLESAN BAYAN SPORCULARDA DEMİR EKSİKLİĞİ SIKLIĞI VE DEMİR TEDAVİSİNİN EGZERSİZ KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Zeki ÜSTÜNER* Necmi ATA** Akın TURGUT*** Nusret KÖSE*** Sefer GEZER* Esat ERENOĞLU*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 1
0 1014

AKUT EGZERS İZİN FARE İSKELET KASI, İNCE BARSAK ve BÖBREK ANTİOKSİDAN ENZİMLERİ ve LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ

S. GÖNENÇ* O. AÇIKGÖZ* N. UYSAL* M. KAYATEKİN* İ. ŞEMİN*

Sayı: 1998, Cilt 33, Sayı 1
0 556

AKUT EGZERSİZİN LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Sevil GÖNENÇ* Osman AÇIKGÖZ* . Muammer KAYATEKİN*

Sayı: 1997, Cilt 32, Sayı 4
0 530

OBEZ, NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUSLU B İR HASTADA DİYET VE AKTİF EGZERSİZİN TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ (OLGU SUNUMU)

Yüksel GÖKEL* Dilek SEVIMLI** Cengiz ŞEN**

Sayı: 1997, Cilt 32, Sayı 3
0 703

SEDANTERLERDE AKUT VE PROGRAMLI EGZERSİZİN SERUM APOLİPOPROTEİNLERİ VE LİPİDLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

M. Ramazan ŞEKEROĞLU*, Recep ASLAN**, Mehmet TARAKÇIOĞLU*, Mehmet KARA**, Selim TOPAL*

Sayı: 1997, Cilt 32, Sayı 3
0 574