p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
AKUT HİPOBARİK HİPOKSİNİN YAŞLI SIÇAN KALP KASI SOL VENTRİKÜL RADİKAL HASARINA ETKİSİ
2015, Cilt 50, Sayı 4, Sayfa 175-184
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.