p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
İSTANBUL'DA SPOR MERKEZLERİNE GİDEN KADINLARIN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2001, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa 007-015
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.