p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Alt Ekstremitede Bağ Yaralanması veya Kırık Geçmişi Olan Bireylerde Kinezyofobi, Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
2019, Cilt 54, Sayı 3, Sayfa 175-182
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.