p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
FUTBOLCU VE SEDANTERLERDE GNB3 C825T MÜTASYONUNUN ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ
2012, Cilt 47, Sayı 1, Sayfa 011-018
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.