p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
ELİT ERKEK SERBEST GÜREŞÇİLERDE KAN LAKTAT DÜZEYİ, KALP ATIM HIZI VE TEKNİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2011, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 087-096
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.