p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
PLİOMETRİK EGZERSİZLERİN TENİSÇİLERDE DİZ FLEKSİYON VE EKSTANSİYON KUVVET GELİŞİMİNE ETKİLERİ
2011, Cilt 46, Sayı 2, Sayfa 047-056
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.