p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yayıncı
Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı
PK: 24
35100, Bornova / İzmir, TURKEY
Telefon: +90 232 390 23 80
Faks: +90 232 343 80 53
E-Posta: tshd@sporhekimleridernegi.org

Editör
Dr. Bülent Ülkar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Bölümü, Dikimevi, Ankara
Telefon: +90 312 595 71 25
E-Posta: editor@journalofsportsmedicine.org

Teknik Destek
Çiğdem Eratak
Yazılım Parkı Bilişim Teknolojileri D.O.R.P. Ltd. Şti.
E-Posta: ceratak@yazilimparki.com.tr
Web Adresi: www.yazilimparki.com.tr

Yukarıdaki kodu giriniz.