p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Burak Açar, Meryem Kara

Yüksek İhtisas Educational and Research Hospital, Cardiology Clinic, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Sporcu, ani kardiyak ölüm, kalp hastalıkları

Öz

Sporda görülen ani ölümler nadir olmakla birlikte oldukça trajik durumlardır ve spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri sırasında altta yatan kardiyovasküler nedenlerin saptanmasıyla önlenebilmektedir. Kardiyovasküler hastalığı olan sporculardaki ani kardiyak ölüm riski sporcu olmayan, kardiyovasküler hastalığı olan kişilere göre daha yüksektir. Derleme yazımızda, sporcularda meydana gelebilecek ani kardiyak ölüm sebepleri ve güncel kılavuzlar eşliğinde yaklaşımlara yer verilmiştir.

Cite this article as; Acar B, Kara M Sudden Cardiac Death in Athletes: Current Approaches in Clinical Practice. Turk J Sports Med 2017;52 (1):14-24