p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yalçın Aydın1, Armağan Kafkas1, Fahri Safa Çınarlı1, Özgür Eken2, Cem Kurt3, Muhammed Emin Kafkas1

1Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, İnönü University, Malatya, Turkey
2Department of Physical Education and Sports Teaching, Faculty of Sport Sciences, İnönü University, Malatya, Turkey
3Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, Trakya University, Edirne, Turkey

Öz

Amaç: Bu çalışmada farklı germe egzersizi protokollerinin bazı anaerobik motorik testler üzerine akut etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya en az üç yıldır düzenli spor yapan 15 erkek denek, (yaş: 21.8±1.4 yıl, boy 1.77±0.32 m, vücut ağırlığı: 69.1±6.7 kg, vücut kütle indeksi (VKİ) 21.9±2.0 kg/m2 ve vücut yağ oranları (VYO) 10.9±4.0 %) gönüllü olarak katıldı. Gönüllülere birbirini izlemeyen günlerde beş farklı germe egzersizi protokolü uygulandı. Germe egzersizi protokolleri olarak 5 dk hafif tempo koşu (GUE), 5 dk hafif tempo koşu ve statik germe egzersizi (SG), 5 dk hafif tempo koşu ve dinamik germe egzersizi (DG), 5 dk hafif tempo koşu ve statik germe egzersizi + dinamik germe egzersizi (SDG), 5 dk hafif tempo koşu ve dinamik germe egzersizi + statik germe egzersizi (DSG) uygulandı. Farklı germe egzersiz protokollerinin dikey sıçrama, çeviklik, anaerobik güç, ortalama güç ve doğrusal koşu skorları üzerindeki etkisini belirlemek için Tekrarlı Ölçümler varyans analizi (ANOVA) testi kullanıldı.
Bulgular: Farklı germe egzersizi protokollerinin dikey sıçrama, anaerobik güç, ortalama güç, çeviklik performansı sonuçları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı saptandı (p>0.05). Farklı germe egzersizi protokolleri ile katılımcıların 10, 20 ve 30 metre koşu testi sonuçları istatistiksel olarak farklı bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0.001 ve p< 0.01).
Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; dinamik germe egzersizinden sonra doğrusal koşu performans değerlerinin en yüksek seviyede olduğu görüldü. Antrenör ve sporculara 10m, 20m ve 30m doğrusal koşu performansından daha çok verim alabilmeleri amacıyla öncesinde dinamik germe egzersizi uygulamaları önerilebilir.

Cite this article as: Aydin Y, Kafkas, A, Cinarli FS, et al. Acute effect of different stretching exercise protocols on some anaerobic motoric tests. Turk J Sports Med. 2019;54(2):99-107.