p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

The Effects of Isokinetic Strength Training on Strength at Different Angular Velocities: a Pilot Study

İzokinetik Kuvvet Antrenmanının Farklı Açısal Hızlardaki Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Tuğba Kocahan1, Ender Kaya1, Bihter Akınoğlu2, Yasemin Karaaslan3, Necmiye Ün Yıldırım2, Adnan Hasanoğlu1

1Ministery of Youth and Sports, General Directorate of Sports, Directorate of Health Affairs Section, Eryaman, Ankara, Turkey
2Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation Ankara, Turkey
3Beykent University High School of Medical Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Turkey

Cite this article as: Kocahan T, Kaya E, Akinoglu B, et al. The effects of isokinetic strength training on strength at different angular velocities: a pilot study. Turk J Sports Med. 2017;52:77-83.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.073
2125 1095

The Effect of Regular Exercise on Reproductive Hormones in Male Athletes

Erkek Sporcularda Düzenli Egzersizin Endojen Üreme Hormonları Üzerine Etkisi

Yıldırım Kayacan, Muhammed Öniz

Ondokuz Mayıs University, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Samsun, Turkey

Cite this article as: Kayacan Y, Öniz M. The effect of regular exercise on reproductive hormones in male athletes. Turk J Sports Med. 2017;52:84-91.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.074
1904 952

Examination of Knee Isokinetic Strength and Single-Leg Balance of Operated and Non-Operated Side of Patients with Unilateral Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation (MACI) Surgery : Pilot Study

Tek Taraflı Matriks ile İndüklenmiş Otolog Kondrosit İmplantasyonu Yapılan Hastaların Opere ve Non-Opere Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kuvveti ile Tek Ayak Denge Değerlerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Çağlar Soylu1, Bihter Akınoğlu1, Necmiye Ün Yıldırım1, Murat Bozkurt2, Tuğba Kocahan3

1Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Dept. of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Dept. of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey
3Ministery of Youth and Sports, General Directorate of Sports, Directorate of Health Affairs, Ankara, Turkey

Cite this article as: Soylu C, Akinoglu B, Yildirim NU, et al. Examination of knee isokinetic strength and single-leg balance of operated- and non-operated side of patients with unilateral matrix-induced autologous chondrocyte implantation (MACI) surgery: Pilot study. Turk J Sports Med. 2017;52:92-101.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.075
1957 1059

Efficiency of Combined Treatment of Extracorporeal Shock Wave Therapy and Kinesiotape Application on Patients with Plantar Fasciitis

Plantar Fasiitli Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisine Kombine Kinezyoteyp Uygulamasının Etkinliği

Sabriye Ercan1, Hilmi Mustafa Demir2, Yurdagül Baygül Atalay3, Cem Çetin3

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Sports Medicine Department, Gaziantep, Turkey
2Van Training and Research Hospital, Sports Medicine Department, Van, Turkey
3Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Isparta, Turkey

Cite this article as: Ercan S, Demir HM, Atalay YB, et al. Efficiency of combined treatment of extracorporeal shock wave therapy and kinesiotape application on patients with plantar fasciitis. Turk J Sports Med. 2017;52:102-10.
*The study was poster-presented at the 15th Turkish National Sports Medicine Congress, 20-22nd November 2015 held in Ankara, Turkey.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.076
2330 1220

Olgu Sunumu

Physiotherapy and Rehabilitation Interventions in the Conservative Treatment of Chondrocalcinosis: A Case Report

Kondrokalsinozis Tedavisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları: Olgu Sunumu

Bihter Akınoğlu

Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Dept. of Physiotherapy and Rehabilitation Ankara, Turkey

Cite this article as: Akinoglu B. Physiotherapy and rehabilitation interventions in the conservative treatment of chondrocalcinosis: A case report. Turk J Sports Med. 2017;52:111-5.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.077
2121 960