p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

Is There a Difference in Muscle EMG Activity and Morphology Between Black and White People?

Ufuk Şekir, Güfat Arslan, Osman İlhan

Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Bursa, Turkey

Cite this article as: Sekir U, Arslan G, Ilhan O. Is there a difference in muscle EMG activity and morphology between black and white people? Turk J Sports Med. 2017;52:116-26.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.078
10009 2470

Does Increased Body Mass Index Cause Pain and Impact Overall Quality of Life in Case of Venous Insufficiency?

Sabriye Ercan1, Cem Çetin2

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Gaziantep, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta, Turkey

Cite this article as: Ercan S, Cetin C. Does increased body mass index cause pain and impact overall quality of life in case of venous insufficiency? Turk J Sports Med. 2017;52:127-32.
*Bu çalışma, “Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi (The effect of calf muscle exercises on venous functions and muscle strength in patients with chronic venous insufficiency)” başlıklı tıpta uzmanlık tezinden üretilmiştir.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.079
8033 1946

Presence of Inguinal Hernia in Soccer Players with Osteitis Pubis

Osteitis Pubisli Futbolcularda İnguinal Herni Varlığı

Ali Eraslan1, Ayşen Türk1, Bekir Erol2

1University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Antalya, Turkey
2University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Department of Radiology, Antalya, Turkey

Cite this article as: Eraslan A, Türk A, Erol B. Presence of inguinal hernia in soccer players with osteitis pubis. Turk J Sports Med. 2017;52:133-6.
*Bu çalışma, 2-5.04.2017 tarihinde Antalya'da düzenlenen 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.080
6576 2123

Analysis of Three Decade Changes in Physical Fitness Characteristics of Turkish Children Aged Between 11 and 12

11-12 Yaş Türk Çocuklarının Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerindeki Otuz Yıllık Değişimlerin İncelenmesi

Fehime Haslofça1, Emine Kutlay2, Ercan Haslofça2

1Ege University Faculty of Sports Sciences, Physical Education & Sports Department, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Sports Sciences, Coaching Education Department, İzmir, Turkey

Cite this article as: Haslofca F, Kutlay E, Haslofca E. Analysis of three decade changes in physical fitness characteristics of Turkish children aged between 11 and 12. Turk J Sports Med. 2017;52(4):137-45.
*Bu çalışma; 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde KKTC Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.081
12253 2196

Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Kinezyobant Uygulamasının Kısa Dönem Etkileri

Zeliha Başkurt1, Sabriye Ercan2, Tuba İnce Parpucu1, Ferdi Başkurt1, Meriç Ünal3

1Süleyman Demirel University Faculty of Health Sciences, Dept. of Physiotherapy and Rehabilitation, Isparta, Turkey
2Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital, Sports Medicine Department, Gaziantep, Turkey
3Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Isparta, Turkey

Cite this article as: Baskurt Z, Ercan S, Parpucu TI, et al. Short term effects of kinesiotape application in patients with knee osteoarthritis. Turk J Sports Med. 2017;52:146-54.

DOI: 10.5152/tjsm.2017.082
8253 2727

Derleme

Motion Capture Technology in Sports Science: 3D Virtual Sports Platform with Kinect

Spor Bilimlerinde Hareket Yakalama Teknolojisi: Kinect ile Üç Boyutlu Sanal Spor Platformu

Erman Yükseltürk1, Hasan Erbay2, Mehmet Kutlu3

1Kırıkkale University, Computer Education and Instructional Technology, Kırıkkale, Turkey
2Kırıkkale University, Computer Engineering Department, Kırıkkale, Turkey
3İstanbul Gelişim University, School of Physical Education and Sports, İstanbul, Turkey

DOI: 10.5152/tjsm.2017.083
7399 2226