p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

RELATIONSHIPS OF PRE-COMPETITION STATE ANXIETY LEVELS WITH COMPETITION RESULTS IN RHYTHMIC GYMNASTS

RİTMİK JİMNASTİKÇİLERDE YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİNİN YARIŞMA SONUÇLARIYLA İLİŞKİSİ

Pınar TATLIBAL1, Beyazıt YEMEZ2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

8499 2264

Derleme

THE SENSORIMOTOR SYSTEM IN SPORTS MEDICINE

SPOR HEKİMLİĞİNDE SENSORİMOTOR SİSTEM

Cengizhan ÖZGÜRBÜZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

10340 3504