p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Olgu Sunumu

PNEUMOTHORAX DUE TO BLUNT CHEST TRAUMA IN A SOCCER MATCH: A CASE REPORT

Oğuz YÜKSEL1, Cengizhan ÖZGÜRBÜZ2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

6546 3163

Derleme