p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE EFFECT OF ACUTE ENDURANCE EXERCISE IN COLD AND HOT ENVIRONMENTS ON VO2Max AND BLOOD LACTATE LEVELS

SOĞUK VE SICAK ORTAMDA AKUT DAYANIKLILIK EGZERSİZİNİN MaksVO2 VE KAN LAKTAT DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Murat ERDOĞAN1, Nevin ATALAY GÜZEL2, İsa SAĞIROĞLU3

1Kara Harp Okulu Komutanlığı Liderlik ARGE Merkezi, Fiziki Performans ve Beden Eğitimi Glş. Ks., Dikmen, Ankara
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beşevler, Ankara
3Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Edirne

8650 3734

Olgu Sunumu

BILATERAL MASS ON THE BACK, ELASTOFIBROMA DORSI: A CASE REPORT

SIRTTA BİLATERAL KİTLE, ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU

Canan Gönen AYDIN1, Osman LAPÇİN2, Seçil Sezgin SAKIZLIOĞLU3, Kubilay BENG2

1Spor Hekimliği Birimi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. Arş. Hast., İstanbul
2Ortopedi ve Travmatoloji, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. Arş. Hast., İstanbul
3Radyoloji Birimi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. Arş. Hast., İstanbul

72427 2325