p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF HIGH INTENSITY ACUTE WRESTLING EXERCISE AND SAUNA TREATMENT ON SERUM LIPIDS

YÜKSEK YOĞUNLUKLU AKUT GÜREŞ EGZERSİZİ VE SAUNANIN SERUM LİPİDLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öztürk AĞIRBAŞ1, Eser AĞGÖN1, İzzet UÇAN2, Fatih KIYICI3

1Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
2Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Bayburt
3Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum

9124 2530

SERUM IGF-I, IGFBP-3 AND HsCRP LEVELS OF SOCCER PLAYERS AND SEDENTARY PEOPLE

FUTBOLCULAR VE SEDANTER BİREYLERDE SERUM IGF-I, IGFBP-3 VE HSCRP DÜZEYLERİ

Nurten DİNÇ1, Selda BEREKET YÜCEL1, Fatma TANELİ2

1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

7732 2307