p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

REGULAR EXERCISE AND INTERNET USAGE RELATIONS IN ADOLESCENTS

GENÇ ERGENLERDE DÜZENLİ EGZERSİZİN İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ

Seçkin ŞENIŞIK1, M. Oytun HASTÜRK2

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Birimi, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Birimi, İzmir

5045 1549

ULTRASONOGRAPHIC COMPARISON OF ABDOMINAL MUSCLE THICKNESS BETWEEN ELITE SPRINTERS AND DISTANCE RUNNERS

Alireza MOGHADDAMI1, Noureddin KARIMI1, Asghar REZASOLTANI2

1Physical Therapy Dept., University of Social Welfare & Rehabilitation, end of Koudakyar Dead-end, Evin, Tehran, Iran
2Physical Therapy Dept., School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti Medical University, Damavand Str., Tehran, Iran

2539 1661

ACUTE EFFECTS OF STRETCHING EXERCISE MODALITIES ON UPPER AND LOWER EXTREMITY STRENGTH PARAMETERS

FARKLI GERME EGZERSİZLERİNİN ÜST VE ALT EKTREMİTE KUVVET PARAMETRELERİNE AKUT ETKİLERİ

Esin ERGİN1, Selda BEREKET YÜCEL2

1Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın
2Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa

7596 2755