p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE EFFECTS OF PLYOMETRICS TRAINING ON SHOULDER INTERNAL AND EXTERNAL ROTATION STRENGTH IN TENNIS PLAYERS

PLİOMETRİK ANTRENMANIN TENİSÇİLERDE OMUZ İÇ VE DIŞ ROTASYON KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Burçin ÖLÇÜCÜ1, Güven ERDİL2, A. Yavuz KARAHAN3, Mustafa ALTINKÖK4, Gökhan KANDEMİR2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Tokat
2Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, A. Hisarı, Beykoz, İstanbul
3Karaman Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Karaman
4Çekmeköy Vatan İlköğretim Okulu, Taşdelen, Çekmeköy, İstanbul

4711 1101

THE EFFECTS OF REGULAR EXERCISE ON BLOOD PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITIES AND RELATIONSHIPS WITH PON1-192 POLYMORHISM

DÜZENLİ EGZERSİZİN KAN PARAOKSONAZ VE ARİL ESTERAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE PARAOKSONAZ 1-192 POLİMORFİZMİ İLE iLİŞKİSİ

Faruk TURGAY1, Hüray İŞLEKEL2, Halil HALİL2

1Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir

3430 1184

SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILES OF ADOLESCENTS WHO PARTICIPATE IN SPORTS AND NOT

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ERGENLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK PROFİLLERİ

Ferudun DORAK1, Murat ÖZŞAKER2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir
2Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın

3203 1243

Olgu Sunumu

NON-TRAUMATIC MYOSITIS OSSIFICANS: CASE REPORT

TRAVMASIZ MYOZİTİS OSSİFİKANS: OLGU SUNUMU

Seçkin ŞENIŞIK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Bölümü, İzmir

4118 2446