p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Diz Osteoartritlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma Ve Proloterapi Uygulamalarının Karşılaştırılması; Randomize Plasebo Kontrollü Çalışma
2016, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa 034-043
Ali Eroglu

Yukarıdaki kodu giriniz.