p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
AMATÖR FUTBOLCUDA ADDUCTOR BREVİS KASININ İZOLE TRAVMATİK RÜPTÜRÜ (OLGU SUNUMU)
2010, Cilt 45, Sayı 2, Sayfa 065-070
Kadri YILDIZ

Yukarıdaki kodu giriniz.