p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

The Effect of PRGF on Healing of Clamp-Induced Tendinopathy in Animals

Klemp ile Tendinopati Oluşturulan Hayvanlarda PRGF Uygulamasının İyileşmeye Etkisi

Uğur Diliçıkık, Haydar Ali Demirel, Gürhan Dönmez, Mustafa Fevzi Sargon, Emir Birant, Mahmut Nedim Doral

Turkish Scientific Contribution to International Literature in Sports Medicine Area

Aydan Örsçelik, Mehmet Murat Seven, Serkan Akpancar, Kenan Koca, Yavuz Yıldız

Assessing the Kinesiophobia and Depression Status at Return to Sport Following Sport Related Injuries in Contact and Non-Contact Sports

Fiziksel Temas İçeren ve İçermeyen Sporlarda Yaralanma Sonrası Spora Dönüşte Kinezyofobi ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Celil Kaçoğlu, Erdem Atalay, Begümhan Turhan

The Effects of Mini Tennis Training on 8-11 Aged Girls’ Coordination and Reaction Time

8-11 Yaş Kız Çocuklarında Mini Tenis Eğitiminin Koordinasyon ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkileri

Uğur Özer, Cem Sinan Aslan

Olgu Sunumu