p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Investigation of the Relationship Between Functional Movement Screen and Y Balance Test in Female Soccer Players as Injury Risk Predictors

Kadın Futbolcularda Yaralanma Riski Belirleyicileri Olarak Fonksiyonel Hareket Analizi ve Y Denge Testi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Umut Ziya Koçak, Bayram Ünver

The Influence of Birth Weight on Physical Fitness in Children Between 8 to 10 Years

Gökmen Özen, Muhammed Emin Kafkas, Cengiz Akalan

Concussion Awareness of Sports Physicians

Spor Hekimlerinin Konküzyon Farkındalığı

Oğuz Yüksel, Fatma Akgül, Gamze Üngür, Merve Demir Benli, Birsu Topçugil, Murat Duman

The Effects of Swimming on Blood Nitric Oxide and Haematological Parameters

Faruk Turgay, M. Armağan Ongun, M. Akın Ongun, Ali Rıza Şişman, Muzaffer Çolakoğlu

Investigating The Psychometric Properties of Sport Motivation Scale-II

Ali Yıldız, Atahan Altıntaş, Safter Elmas, F. Hülya Aşçı

The Efficacy of Auricular Acupuncture Application in the Treatment of Obesity

Obezite Tedavisinde Auriküler Akupunktur Uygulamasının Etkinliği

Mehmet Mesut Çelebi, Soner Akkurt, Mualla Biçer Gençbay, Mustafa Öner Küçük

Adaptation of the Sport Injury Anxiety Scale to Turkish: Validity and Reliability Study

Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çağdaş Caz, Recep Fatih Kayhan, Sait Bardakçı