p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Effect of Postural Changes on Resting Metabolic Rate and Substrate Utilization

Postüral Değişimin Dinlenik Metabolik Hız ve Yakıt Kullanımı Üzerine Etkisi

Tahir Hazır, Gökhan Denizli, Süleyman Ulupınar, Nihat Özgören, Mustafa Can Eser, Funda Büşra Dumankaya, Ayşe Kin İşler

The Effect of Hot-Cold Applications on Patellar Tendon to Torque-Time Parameters

Patellar Tendon Üzerine Sıcak-Soğuk Uygulamalarının Tork- Zaman Parametrelerine Etkisi

Yurdagül Baygül Atalay, Abdullah Meriç Ünal, Ahsen Oğul, Sabriye Ercan, Cem Çetin

Comparison of Upper Extremity Isokinetic Muscle Strength of Wheelchair Basketball and Wheelchair Table Tennis Players

Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Sporcularının Üst Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması

Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ahmet Buğra Selvi

Assessment of Pulse Wave Velocity as Arterial Stiffness Parameter in Adolescent Elite Wrestlers

Adolesan Elit Güreşçilerde Arteriyel Sertlik Parametresi Olarak Nabız Dalga Hızının Değerlendirilmesi

Ejder Berk, Adnan Demirel

Does Whole Body Vibration Restore Immobilization-Induced Suppression in AMPK Activation

Tüm Vücut Titreşimi İmmobilizasyon ile Azalan AMPK Aktivasyonunu Arttırır mı?

Şenay Akın, Gürhan Dönmez, Mustafa Özdemir, Haydar A. Demirel