p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

The Acute Effects of Static and Dynamic Stretching Exercises on Dynamic Balance Performance

Nevzad Denerel, Metin Ergün, Oğuz Yüksel, Cengizhan Özgürbüz, Oğuz Karamızrak

Effects of Static and Dynamic Stretching on Muscle Architecture

Ufuk Şekir, Güfat Arslan, Osman İlhan, Bedrettin Akova

A Comparison of Functional Movement Abilities of Elite Male Soccer and Handball Players

Galip Bilen Kürklü, Ahmet Bayrak, Melda Pelin Yargıç, Necmiye Ün Yıldırım

Investigation of Kinesiophobia, State and Trait Anxiety Levels in Patients with Lower Extremity Ligament Injury or Fracture History

Alt Ekstremitede Bağ Yaralanması veya Kırık Geçmişi Olan Bireylerde Kinezyofobi, Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Begümhan Turhan, Günseli Usgu, Serkan Usgu, Murat Ali Çınar, Elif Dinler, Deniz Kocamaz

Effects of Roller Massage and Static Stretching on Thigh Muscles

Ömer Batın Gözübüyük, Can A. Yücesoy

Does Pes Planus Influence Balance Performance in Athletes?

Pes Planus Sporcularda Denge Performansını Etkiler mi?

Banu Kabak, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Abdullah Genç, Adnan Hasanoğlu

Olgu Sunumu