p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498


Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Editorial Technical Note

Impact of Online Publication on Turkish Journal of Sports Medicine

Sabriye Ercan, Bülent Ülkar

Araştırma Makalesi

Comparison of Intraarticular Injections of Hyaluronic Acid versus Dextrose Applied with Periarticular Prolotherapy in the Treatment of Recreational Athletes with Knee Osteoarthritis

Yusuf Erdem, Deniz Gül, Serkan Akpancar

Bilateral Tibial Stress Injuries in Recreational Athletes of Army

Aslı Ayan, Aydan Örsçelik

Sports Medicine Specialization Theses: Bibliometric Analysis of the Last 15 Years in Turkey

Spor Hekimliği Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 15 Yılın Bibliyometrik Analizi *

Sabriye Ercan

The Efficacy of Platelet Rich Plasma and Prolotherapy in Chondromalacia Patella Treatment

Aydan Örsçelik, Serkan Akpancar, Mehmet Murat Seven, Yusuf Erdem, Kenan Koca

Otological Complaints in Free Divers

Yücel Yüzbaşıoğlu, Akif Güneş, Sema Yüzbaşıoğlu, Aysegul Şentürk, Havva Şahin Kavaklı, Levent Ucuzal

Preparticipation Screening Practices in Different Health Institutions

Ayşe Birsu Topcugil Kırık, Oğuz Yüksel, Hüseyin Dursun, Tuğba Kocahan, Dayimi Kaya

Olgu Sunumu

Return to Play Considerations Following Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report

Mattia David, Tim Rindlisbacher