p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Vitamin D Levels of Patients with Patellofemoral Pain Syndrome

Patellofemoral Ağrı Sendromlu Hastaların D Vitamini Düzeyleri

Oğuz Yüksel, Ayşe Birsu Topçugil

Factors Associated with Eating Disorders in Male Athletes

Diana Dimitrova, Galina Vanlyan

Acute Effects of Different Stretching Exercise Protocols on Some Anaerobic Motoric Tests

Yalçın Aydın, Armağan Kafkas, Fahri Safa Çınarlı, Özgür Eken, Cem Kurt, Muhammed Emin Kafkas

DOI: 10.5152/tjsm.2019.121   ·   Sayfa: 099-107   ·   846   ·   490

Are the Levels of vitamin D and Those of Some Clinical Parameters in Athletes Diagnosed with Medial Tibial Stress Syndrome Different From Those in Healthy Athletes?

Sabriye Ercan

Relationships Between Strength, Flexibility and Field Tests of Upper Extremity in Healthy Individuals

Sağlıklı Bireylerde Üst Ekstremite Kuvvet, Esneklik ve Saha Testlerinin İlişkileri

Meryem Büke, Fatma Ünver, Elif Gür Kabul

Patient Profile Attending a Sports Medicine Center

Sabriye Ercan

Derleme