p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2019, Cilt 54, Sayı 1, Sayfa 052-063
Bülent Ülkar

Yukarıdaki kodu giriniz.