p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erman Yükseltürk1, Hasan Erbay2, Mehmet Kutlu3

1Kırıkkale University, Computer Education and Instructional Technology, Kırıkkale, Turkey
2Kırıkkale University, Computer Engineering Department, Kırıkkale, Turkey
3İstanbul Gelişim University, School of Physical Education and Sports, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Egzersiz, sanal platform, teknoloji, internet

Öz

Düzenli spor yapmanın yaşam ve sağlık kalitesi için yararlı olduğu kabul edilmektedir. Fakat düzenli spor yapma olanaklarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeterince yaygınlaşmadığı gözlenmektedir. İnternet ve Kinect gibi güncel ve gelişmiş teknolojilerin sağladığı olanaklar ile, spor yapamayanlara fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaksızın, sanal eğitmen kontrolünde spor yapabilme olanağı sunmanın alternatif bir çözüm yaratabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultudaki çalışmalarla, Kinect üç boyutlu sanal spor platformu tasarlanıp geliştirilmiştir. Geliştirilen platformun özellikleri, yeni teknolojilerin avantajlarının kullanıldığı platformlar ile alternatif spor yapma olanakları gözden geçirilmektedir.

Finansal Destek

Bu çalışma, TÜBİTAK-SOBAG 115K068 nolu proje tarafından desteklenmektedir.