p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

Intrinsic Factors Affecting Early Results of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) Treatment in Patients With Symptomatic Calcaneal Spur

Semptomatik Kalkaneal Spurlularda Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT) Tedavisinin Erken Dönem Sonuçlarını Etkileyen İntrensek Faktörler

Sabriye Ercan1, Cem Çetin2

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Gaziantep, Turkey
2Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta, Turkey

Cite this article as; Ercan S, Cetin C Intrinsic Factors Affecting Early Results of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) Treatment in Patients With Symptomatic Calcaneal Spur. Turk J Sports Med 2017; 52(1): 5-13

DOI: 10.5152/tjsm.2017.001
10167 1999

Derleme

Sudden Cardiac Death in Athletes: Current Approaches in Clinical Practice

Sporcularda Ani Kardiyak Ölüm: Klinik Pratikte Güncel Yaklaşımlar

Burak Açar, Meryem Kara

Yüksek İhtisas Educational and Research Hospital, Cardiology Clinic, Ankara, Turkey

Cite this article as; Acar B, Kara M Sudden Cardiac Death in Athletes: Current Approaches in Clinical Practice. Turk J Sports Med 2017;52 (1):14-24

DOI: 10.5152/tjsm.2017.002
14965 2216

Exercise and Arterial Stiffness

Egzersiz ve Arteriyel Sertlik

Mehmet Karakuş, Soner Akkurt

Erciyes University, Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Kayseri, Turkey

Cite this article as; Karakus M, Akkurt S, Exercise and Arterial Stiffness. Turk J Sports Med 2017;52 (1):25-35

DOI: 10.5152/tjsm.2017.003
9879 2132

Olgu Sunumu

The Cause of Chronic Wrist Pain in a Boxer: Scapholunate Dislocation

Kronik El Bileği Ağrısı ile Başvuran Boksörde Skafolunat Dislokasyon

Selçuk Gül, İsmail Kaya, Bülent Ülkar

Ankara University, Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Ankara, Turkey

Cite this article as; Gul S, Kaya I, Ulkar B The Cause of Chronic Wrist Pain in a Boxer: Scapholunate Dislocation. Turk J Sports Med 2017;52 (1):36-40

DOI: 10.5152/tjsm.2017.004
8851 3092