p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE EFFECTS OF CHRONIC SMOKING AND NEGATIVE SLOPE CYCLING EXERCISE ON MUSCLE DAMAGE

KRONİK SİGARA İÇİMİNİN NEGATİF EĞİMDE BİSİKLET EGZERSİZİ SONRASI KAS HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Bedrettin AKOVA1, S. Çağdaş ŞENIŞIK1, Hakan GÜR1, Esma SÜRMEN-GÜR2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Görükle, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Görükle, Bursa

1708 768