p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Kondrokalsinozis Tedavisinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları: Olgu Sunumu
2017, Cilt 52, Sayı 3, Sayfa 111-115
Bihter Akınoğlu

Yukarıdaki kodu giriniz.