p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Klemp ile Tendinopati Oluşturulan Hayvanlarda PRGF Uygulamasının İyileşmeye Etkisi
2018, Cilt 53, Sayı 2, Sayfa 051-058
Uğur Diliçıkık

Yukarıdaki kodu giriniz.